Ydelser der ikke er dækket af den offentlige sygesikring

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen og betalingen kommer derfor fra patienten selv eller tredjepart, f.eks et forsikrings/pensionsselskab. Vi vil som regel bede dig om at lægge ud, medmindre betalingsoplysninger fremgår klart og tydeligt, f.eks ved forsikringsattester.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen, samt evt. tillægsydelser.

Du kan betale kontant eller med MobilePay. Vi tager ikke imod Dankort eller udsteder girokort.

PRIVAT KONSULTATION

Gruppe 2 konsultation 500 kr (inkl. moms)

Attester og udtalelser til forsikringsselskaber, advokater mm. honoreres efter tidsforbrug, medgået tid: 500 kr per 15. min ex moms.

ATTESTER

  • Kørekortattest (førstegangs erhvervelse) 625 kr (inkl. moms)
  • Kørekortattest (fornyelse/chaufførkort/kronisk sygdom) 800 kr (inkl. moms)
  • Rejseafbestillingsattest 800 kr (inkl. moms)
  • Forhåndsgodkendelse til rejseforsikring 800 kr (inkl. moms)
  • Ansøgning om invalideskilt 800 kr (inkl. moms)
  • Værgemålserklæring/fremtidsfuldmagt 1500 kr (inkl. moms)

Øvrige attester: 625 per påbegyndt kvarter (inkl. moms)

SYGEMELDING

Arbejdsgiver betaler på anmodning, udlæg ved patient.

Mulighedserklæring 800 kr
Sygemelding (frihåndsattest/varighedserklæring) 800 kr

Sygemelding med betaling via arbejdsgivers EAN-nummer 1000 kr

REJSEVACCINATION

Vejledning og rejsevacciner er ikke en del af den offentlige sygesikring. Vi hjælper dig dog gerne med en privat konsultation hvor prisen er som ovenfor: 500 kr. Alternativt anbefaler vi henvendelse til vaccinationsklinik, f.eks Danske Lægers Vaccinationsservice, som har en afdeling i Farum.